Procjena rizika za preklampsiju

Preklampsija je čest uzrok maternalnog i pernatalnog morbiditeta I mortaliteta, posebice kada se pojavi rano. Premda […]

RIZIK ZA TRUDNICE ZARAŽENE COVID-19

Naučna studija sprovedena u Sjedinjenim Američkim Državama sugerira da trudnice koje su zaražene koronavirusom neće prenijeti infekciju na svoju bebu tokom porođaja ako su poduzete mjere opreza.