Vakcinacija u trudnoći

Trudnoća nosi sa sobom i mnoštvo nedoumica i strahova. Strah od zaraznih bolesti definitivno jeste opravdan. […]

Procjena rizika za preklampsiju

Preklampsija je čest uzrok maternalnog i pernatalnog morbiditeta I mortaliteta, posebice kada se pojavi rano. Premda […]