Redovni pregledi kod uredne trudnoće

Prema novim smjernicama, za prvu trudnoću bez komplikacija, preporučuje se
tokom trudnoće ukupno 6 pregleda od kojih 3 uključuju UZ. U JU Zavod za zaštitu
žena i materinstva KS su preporuke za 9 pregleda od kojih 6 uključuju UZ.

Kliknite ovdje da preuzmete dokument