16.07.2022.

Konkurs za izbor doktora medicine za dodjelu specijalizacija

  1. ginekologija i opstetricija———————————– 2 specijalizacije.

22.08.2022.


24.06.2022.

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

15.06.2022.

26.05.2022.

  • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE
    za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto ljekar specijalista u citološkoj službi

25.05.2022.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

  1. LJEKAR SPECIJALISTA U CITOLOŠKOJ SLUŽBI, 1 IZVRŠILAC

24.05.2022.


02.06.2022.

14.05.2022.

  • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE
    za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad na radno mjesto medicinska sestra u ordinaciji i kartoteci – 8 izvršilaca i radnica na održavnju čistoće – 6 izvršilaca

13.05.2022.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME SA PROBNIM RADOM

  1. MEDICINSKA SESTRA U ORDINACIJI I NA KARTOTECI, 8 IZVRŠILACA
  2. RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE – 6 IZVRŠILACA

12.05.2022.


ARHIVA OGLASA