LokalitetiKartotekaE-mail
Lokalitet Centar033 560 200 / 033 560 220 centar@zzzm.ba
Lokalitet NDC Otoka033 657 271 / 033 498 766ndc.otoka@zzzm.ba
Lokalitet Stari Grad033 236 870starigrad@zzzm.ba
Lokalitet Ilidža033 624 373ilidza@zzzm.ba
Lokalitet Saraj polje033 454 755sarajpolje@zzzm.ba
Lokalitet Hadžiči033 421 471hadzici@zzzm.ba
Lokalitet Vogošca033 434 135vogosca@zzzm.ba
Lokalitet Ilijaš033 401 707ilijas@zzzm.ba

ADMINISTRACIJA

URED DIREKTORA:

Sekretarica:
Tel: 033 560 222
Fax: 033 560 224
Email: zzzm@bih.net.ba
Radno vrijeme:
Ponedeljak – Petak : 7,30 – 15,30 sati
Pauza: 10,30 – 11,00 sati

GLAVNA SESTRA ZAVODA:
Dervišević Sadiha, Dipl.med.sestra
Kontakt:
Tel: 033 560 209
Fax: 033 560 209
Radno vrijeme:
Ponedeljak – Petak: 07,30 – 15,00 sati Pauza: 10,30 – 11,00 sati
Subota prva u mjesecu je radna: 07,30 – 15,00 sati Pauza: 10,30 – 11,00 sati

EKONOMSKO FINANSIJSKA SLUŽBA
Stručni saradnik za EFP: Nermina Čolakhodžić,dipl oec.
Kontakt: 033 560 202
Blagajna Likvidatura: 033 560 201

ADMINISTRATIVNO PRAVNA SLUŽBA
Odgovorno lice: Mirela Čolpa, dipl pravnik
Kontakt: 033 560 204
Kadrovik: 033 560 204

LOKALITET CENTAR

Kontakt telefoni – Kartoteka:
033/560 –200
033/560 – 220

E-mail: centar@zzzm.ba

Odgovorni ginekolog lokaliteta:
Dr. Kulenović Kokorović Nermina, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta:
Amela Selimović, dipl. med. sestra
Kontakt telefon: 033/ 560–217

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati

II smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 13,00 do 20,30 sati
Pauza je od 16,30 do 17,00 sati

Sve subote u mjesecu je od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati
Napomena: Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

KABINET ZA MAMOGRAFIJU

Kabinet za mamografiju radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZM KS.
Termini su vezani za menstrualni ciklus.

KABINET ZA ULTRAZVUK DOJKE

Kabinet za ultrazvuk dojke radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZM KS.
Termini su vezani za menstrualni ciklus.

PSIHOFIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA ZA POROD

Ponedjeljak  od 13.00,  Srijeda od 16:30, Petak od 11:00

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak-Petak: 08,00 – 15,30 sati
Pauza: 10,30 – 11,00 sati

Subota: Prva u mjesecu je radna
Prije podne: 08,00 – 15,00 sati
Pauza: 10,30 – 11,00 sati

Patronažna sestra na lokalitetu Centar u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel: 033/560–214 za dodatne informacije.

LOKALITET HADŽIĆI

Adresa: 6. mart br 18

Kontakt tel-fax: 033/421–471

E-mail: hadzici@zzzm.ba

Odgovorni ginekolog lokaliteta: dr. Azra Viteškić, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: –

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA
Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Srijeda i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati

II smjena
Utorak i Četvrtak od 13,00 do 20,30 sati
Pauza je od 16,30 do 17,00 sati

Napomena: Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak–Petak:
08,00 – 15,30 sati Pauza 10,30 – 11,00 sati
Subota: II i IV u mjesecu:
Prije podne: 08,00 – 15,00 sati
Pauza 10,30 – 11,00 sati

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom

Patronažna sestra za lokalitetu Hadžći u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel: 033/624–373 za dodatne informacije.

LOKALITET ILIDŽA

Adresa: Mustafe Pintola br.1

Kontakt telefoni:
033 624 373 kartoteka
033 637 194 fax

E-mail: ilidza@zzzm.ba

Odgovorni ginekolog lokaliteta: dr. Azra Viteškić, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: –

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati

II smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 13,00 do 20,30 sati
Pauza je od 16,30 do 17,00 sati

Druga, treća i četvrta subota u mjesecu je od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati 
Napomena:Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

KABINET ZA ULTRAZVUK DOJKE

Kabinet za ultrazvuk dojke radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZM KS.
Termini su vezani za menstrualni ciklus.

KABINET ZA MAMOGRAFIJU
Kabinet za mamografiju radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZZ KS.
Termini vezani za menstrualni ciklus.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak–Petak: 08,00 – 15,30 sati Pauza: 10,30 – 11,00 sati
Subota: II i IV u mjesecu radna

Patronažne sestre na lokalitetu Ilidža u ambulanti su od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete ih kontaktirati na tel.033/624–373 za dodatne informacije.

LOKALITET ILIJAŠ

Adresa: Bogumilska br.6

Kontakt telefon: tel/fax: 033 401 707

E-mail: ilijas@zzzm.ba

Odgovorni ginekolog lokaliteta: Dr. Durić Mahira, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: Alma Potura, VMS

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati,
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati

II smjena
Utorak od 13,00 do 20,30 sati
Pauza je od 16,30 do 17,00 sati

Napomena:Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak – Petak 08,00 – 15,30 sati Pauza: 10,30 – 11,00 sati

Patronažna sestra za lokalitetu Vogošća i Ilijaš u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel: 033 434 135 za dodatne informacije.

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom

LOKALITET NDC OTOKA

Adresa: Bulevar Meše Selimovića br.2

Kontakt telefoni:
Kartoteka: 033 657 271, 033 498 766

E-mail: ndc.otoka@zzzm.ba

Odgovorni ginekolog lokaliteta: Dr. Durić Mahira, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: Alma Potura, VMS
Kontakt telefon: 033/ 657–170

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:

I smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati,
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati

II smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 13,00 do 20,30 sati,
Pauza je od 16,30 do 17,00 sati

Sve subote u mjesecu je od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati

Napomena: Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

SALA ZA MALE HIRURŠKE INTERVENCIJE

Napomena: Sala za male hiruruške intervencije neće raditi do završetka posljednje faze rekonstrukcije objekta NDC Otoka.

KABINET ZA MAMOGRAFIJU

Koordinator službe za rano otkrivanje raka dojke,ljekar spec.radiolog: dr. Amra Tanović Lokmić

Kabinet za mamografiju radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZZ KS.

Termini vezani za menstrualni ciklus.

KABINET ZA ULTRAZVUK DOJKE

Kabinet za ultrazvuk dojke radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZZ KS.

Termini vezani za menstrualni ciklus.

CITOLOŠKA SLUŽBA

Koordinator citološke službe, ljekar specijalista klinički citolog: Dr. Tomić-Čiča Anja

PATRONAŽNA SLUŽBA
Ponedeljak, Utorak, Četvrtak, Petak
Prije podne: 08,00 – 15,30 sati Pauza: 10,30 – 11,00 sati
Srijeda: 07,30 – 15,00 sati
Subota: I,II,III i IV u mjesecu
Prije podne: 08,00 – 15,00 sati
Pauza: 10,30 – 11,00 sati

Patronažne sestre na lokalitetu NDC Otoka u ambulanti su od 08,00 do 09,00 sati.

PSIHOFIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA ZA POROD

Ponedjeljak  od 16.30,  Srijeda od 13:00, Petak od 11:00

U tom terminu možete ih kontaktirati na tel: 033 711 466 za dodatne informacije.

LOKALITET SARAJ POLJE

Adresa: XII Transferzala bb

Kontakt telefon /fax: 033 454 755

E-mail: sarajpolje@zzzm.ba

Odgovorni ginekolog lokaliteta: Dr. Durić Mahira, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: Alma Potura, VMS

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Utorak, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati

II smjena
Srijeda od 13,00 do 20,30 sati
Pauza je od 16,30 do 17,00 sati

Napomena:Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom

LOKALITET STARI GRAD

Adresa: Alajbegovića bb

Kontakt telefon / fax:033 236 870

E-mail: starigrad@zzzm.ba

Odgovorni ginekolog lokaliteta:
Dr. Kulenović Kokorović Nermina, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta:
Amela Selimović, dipl. med. sestra

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,30 – 11,00 sati

II smjena
Ponedeljak od 13,00 do 20,30 sati
Pauza je od 16,30 do 17,00 sati

Napomena:Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak – Petak : 08,00 – 15,30 Pauza: 10,30 – 11,00 sati
Subota: II u mjesecu radna Prije podne: 08,00 – 15,00 sati
Pauza: 10,30 – 11,00 sati

Patronažna sestra na lokalitetu Stari Grad u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel. 033 236 870 za dodatne informacije.

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom

LOKALITET VOGOŠĆA

Adresa: Igmanska bb

Kontakt telefon/ fax: 033 434 135

E-mail: vogosca@zzzm.ba

Odgovorni ginekolog lokaliteta:
Dr. Kulenović Kokorović Nermina, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta:
Amela Selimović, dipl. med. sestra

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA
Radno vrijeme:

Ponedeljak – Utorak – Četvrtak – Petak
I Smjena: 07,30 – 15,00 sati
Pauza: 10,30 – 11,00 sati

Srijeda: II Smjena: 13,00 do 20,30 sati
Pauza: 16,30 –17,00 sati 

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak–Petak: Prije podne: 08,00 – 15,30

Subota: III u mjesecu radna:
Prije podne: 08,00 – 15,00 sati Pauza: 10,30 – 11,00 sati

Patronažna sestra za lokalitetu Vogošća i Ilijaš u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel: 033 434 135 za dodatne informacije.

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom