LokalitetiKartoteka
Lokalitet Centar033 560 200
033 560 220
Lokalitet NDC Otoka033 657 271
060 349 67 84
Lokalitet Stari Grad033 236 870
Lokalitet Ilidža033 624 373
Lokalitet Vojničko polje033 454 755
Lokalitet Hadžiči033 421 471
Lokalitet Vogošca033 434 135
Lokalitet Ilijaš033 401 707

ADMINISTRACIJA

URED DIREKTORA:

V.D. Direktora Zavoda:
Mr.med.sci.dr.Enis Hasanović, specijalista ginekologije i akušerstva

Sekretar:
Tel: 033 560 222
Fax: 033 560 224
Email: zzzm@bih.net.ba
Radno vrijeme:
Ponedeljak – Petak : 7,30 – 15,30 sati
Pauza: 10,00 – 10,30 sati

GLAVNA SESTRA ZAVODA:
Dervišević Sadiha, Dipl.med.sestra
Kontakt:
Tel: 033 560 209
Fax: 033 560 209
Radno vrijeme:
Ponedeljak – Petak: 07,30 – 15,00 sati Pauza: 10,00 – 10,30 sati
Subota prva u mjesecu je radna: 07,30 – 15,00 sati Pauza: 10,00 – 10,30 sati

EKONOMSKO FINANSIJSKA SLUŽBA
Odgovorno lice: Nermina Čolakhodžić,dipl oec.
Kontakt: 033 560 202
Blagajna Likvidatura: 033 560 201

ADMINISTRATIVNO PRAVNA SLUŽBA
Odgovorno lice: Akir Šišić,dipl pravnik
Kontakt: 033 560 204
Kadrovik: 033 560 204

LOKALITET CENTAR

Kontakt telefoni – Kartoteka:
033/560 –200
033/560 – 220

Odgovorni ginekolog lokaliteta:
Dr. Kulenović Kokorović Nermina, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta:
Amela Selimović, dipl. med. sestra
Kontakt telefon: 033/ 560–217

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati

II smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 12,30 do 20,00 sati
Pauza je od 16,00 do 16,30 sati

Sve subote u mjesecu je od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati
Napomena: Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

KABINET ZA MAMOGRAFIJU

Kabinet za mamografiju radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZM KS.
Termini su vezani za menstrualni ciklus.

KABINET ZA ULTRAZVUK DOJKE

Kabinet za ultrazvuk dojke radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZM KS.
Termini su vezani za menstrualni ciklus.

PSIHOFIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA ZA POROD

Ponedeljak i srijeda – od 13:00
Petak od 11,00-12,30

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak-Petak: 08,00 – 15,30 sati
Pauza: 10,00 – 10,30 sati

Subota: Prva u mjesecu je radna
Prije podne: 08,00 – 15,00 sati
Pauza: 10,00 – 10,30 sati

Patronažna sestra na lokalitetu Centar u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel: 033/560–214 za dodatne informacije.

LOKALITET HADŽIĆI

Adresa: 6. mart br 18

Odgovorni ginekolog lokaliteta: dr. Azra Viteškić, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: Subhija Šabović, VMS
Kontakt tel-fax: 033/421–471

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA
Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Srijeda i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati
(Napomena: gore navedeno radno vrijeme na snazi je do Bajrama, zbog godišnjeg odmora, nakon toga lokalitet će raditi svaki dan i utorak i četvrtak druga smjena).

Napomena: Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak–Petak:
08,00 – 15,30 sati Pauza 10,00–10,30 sati
Subota: II i IV u mjesecu:
Prije podne: 08,00 – 15,00 sati
Pauza 10,00 –10,30 sati

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom

Patronažna sestra za lokalitetu Hadžći u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel: 033/624–373 za dodatne informacije.

LOKALITET ILIDŽA

Adresa: Mustafe Pintola br.1

Odgovorni ginekolog lokaliteta: dr. Azra Viteškić, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: Subhija Šabović, VMS

Kontakt telefoni:
033 624 373 kartoteka
033 637 194 fax

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati

II smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 12,30 do 20,00 sati
Pauza je od 16,00 do 16,30 sati

Druga, treća i četvrta subota u mjesecu je od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati 
Napomena:Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

KABINET ZA ULTRAZVUK DOJKE

Kabinet za ultrazvuk dojke radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZM KS.
Termini su vezani za menstrualni ciklus.

KABINET ZA MAMOGRAFIJU
Kabinet za mamografiju radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZZ KS.
Termini vezani za menstrualni ciklus.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak–Petak: 08,00 – 15,30 sati Pauza: 10,00 – 10,30 sati
Subota: II i IV u mjesecu radna

Patronažne sestre na lokalitetu Ilidža u ambulanti su od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete ih kontaktirati na tel.033/624–373 za dodatne informacije.

LOKALITET ILIJAŠ

Adresa: Bogumilska br.6

Odgovorni ginekolog lokaliteta: Dr. Durić Mahira, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: Nada Novičić,VMSKontakt telefon: tel/fax: 033 401 707

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati,
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati

II smjena
Utorak od 12,30 do 20,00 sati
Pauza je od 16,00 do 16,30 sati

Napomena:Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak – Petak 08,00 – 15,30 sati Pauza: 10,00 –10,30 sati

Patronažna sestra za lokalitetu Vogošća i Ilijaš u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel: 033 434 135 za dodatne informacije.

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom

LOKALITET NDC OTOKA

Adresa: Bulevar Meše Selimovića br.2
Odgovorni ginekolog lokaliteta: Dr. Durić Mahira, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: Nada Novičić,VMS

Kontakt telefoni:
Kartoteka: 033 657 271, 060 349 67 84, 033 657 170

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:

I smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati,
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati

II smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 12,30 do 20,00 sati,
Pauza je od 16,00 do 16,30 sati

Sve subote u mjesecu je od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati

Napomena: Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

SALA ZA MALE HIRURŠKE INTERVENCIJE

Napomena: Sala za male hiruruške intervencije neće raditi do završetka posljednje faze rekonstrukcije objekta NDC Otoka.

KABINET ZA MAMOGRAFIJU

Koordinator službe za rano otkrivanje raka dojke,ljekar spec.radiolog: dr. Amra Tanović Lokmić

Kabinet za mamografiju radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZZ KS.

Termini vezani za menstrualni ciklus.KABINET ZA ULTRAZVUK DOJKE

Kabinet za ultrazvuk dojke radi prema unaprijed zakazanim terminima a na osnovu uputnice ginekologa JU ZZZZ KS.

Termini vezani za menstrualni ciklus.

CITOLOŠKA SLUŽBA

Koordinator citološke službe, ljekar specijalista klinički citolog: Dr.Goralija Belma

PATRONAŽNA SLUŽBA
Ponedeljak, Utorak, Četvrtak, Petak
Prije podne: 08,00 – 15,30 sati Pauza: 10,00 –10,30 sati
Srijeda: 07,30 – 15,00 sati
Subota: I,II,III i IV u mjesecu
Prije podne: 08,00 – 15,00 sati
Pauza:10,00 –; 10,30 sati

Patronažne sestre na lokalitetu NDC Otoka u ambulanti su od 08,00 do 09,00 sati.

U tom terminu možete ih kontaktirati na tel: 033 711 466 za dodatne informacije.

LOKALITET SARAJ POLJE

U skladu sa trenutnom vanrednom situacijom izazvanoj širenjem COVID-19 virusa lokalitet “Saraj Polje” je zatvoren, pacijentice se primaju na lokalitetu NDC OTOKA

Adresa: XII Transferzala bb

Odgovorni ginekolog lokaliteta: Dr. Durić Mahira, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta: Nada Novičić,VMS

Kontakt telefon /fax: 033 454 755

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA

Radno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati

II smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 12,30 do 20,00 sati
Pauza je od 16,00 do 16,30 sati

Napomena:Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

PSIHOFIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA ZA POROD

Utorak: 16,30 – 18,30 sati
Četvrtak: 16,30 – 18,30 sati

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom

LOKALITET STARI GRAD

Zbog radova koji se izvode u sklopu rekonstrukcije Doma zdravlja “Stari Grad”, lokalitet “Stari Grad” je trenutno zatvoren, pacijentice se primaju na lokalitetu Centar.

Adresa: Alajbegovića bb

Odgovorni ginekolog lokaliteta:
Dr. Kulenović Kokorović Nermina, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta:
Amela Selimović, dipl. med. sestra
 Kontakt telefon / fax:033 236 870

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTARadno vrijeme:
I smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 07,30 do 15,00 sati
Pauza je od 10,00 do 10,30 sati

II smjena
Ponedeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak i Petak od 12,30 do 20,00 sati
Pauza je od 16,00 do 16,30 sati

Napomena:Za sve preglede potrebna je ovjerena zdravstvena knjiižica i lična karta.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak – Petak : 08,00 – 15,30 Pauza:10,00 –10,30 sati
Subota: II u mjesecu radna Prije podne: 08,00 – 15,00 sati
Pauza: 10,00 – 10,30 sati

Patronažna sestra na lokalitetu Stari Grad u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel. 033 236 870 za dodatne informacije.

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom

LOKALITET VOGOŠĆA

Adresa: Igmanska bb
Odgovorni ginekolog lokaliteta:
Dr. Kulenović Kokorović Nermina, specijalista ginekologije i akušerstva

Odgovorna sestra lokaliteta:
Amela Selimović, dipl. med. sestra
Kontakt telefon/ fax: 033 434 135

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA I SAVJETOVALIŠTA
Radno vrijeme:

Ponedeljak – Utorak – Četvrtak – Petak
I Smjena: 07,30 – 15,00 sati
Pauza: 10,00 – 10,30 sati

Srijeda: II Smjena: 12,30 – 20,00 sati
Pauza: 16,00 –16,30 sati 

PATRONAŽNA SLUŽBA

Ponedeljak–Petak: Prije podne: 08,00 – 15,30

Subota: III u mjesecu radna:
Prije podne: 08,00 – 15,00 sati Pauza: 10,00 – 10,30 sati

Patronažna sestra za lokalitetu Vogošća i Ilijaš u ambulanti je od 08,00 do 09,00.
U tom terminu možete je kontaktirati na tel: 033 434 135 za dodatne informacije.

Radne subote su organizirane na tri veća lokaliteta: Centar, NDC Otoka i Ilidža. Ostali lokaliteti ne rade subotom