Obavijest za pacijente o participaciji

Ovim putem obavještavamo Vas da je dana 21.03.2024. godine u Službenim novinama Kantona Sarajevo objavljena Odluka o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine KS” br. 11/24).

Ističemo da navedena Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, od dana 29.03.2024. godine.