Dežurni telefon

Uspostavlja se otvorena telefonska linija 24 sata – DEŽURNI TELEFON 060/349 67 84

SAZNAJ VIŠE

Obavijest o radnom vremenu

Od ponedeljka, 18.05.2020. godine, počinjemo raditi u skladu sa redovnim radnim vremenom

SAZNAJ VIŠE

Smjernice o mjerama

Prevencija i suzbijanje infekcije u domaćinstvu sa sumnjivim ili potvrđenim COVID-19 slučajem

SAZNAJ VIŠE

O nama

Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je vanbolnička javna ustanova koja je od svog prvobitnog osnivanja 1933. godine pod nazivom „Narodni front za žene i matere Grada Sarajeva“ sa ciljem pružanja različitih vidova medicinske i nemedicinske/materijalne pomoći majci i djetetu na području Grada Sarajeva promijenila više oblika unutrašnje organizacije i dijapazona usluga koje pruža svojim korisnicima, u smislu konstantnog povećanja obima i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite žena i materinstva.

JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva” Kantona Sarajevo promoviše efektivne, pravedne, pristupačne, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom žena.
Usluge koje su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima primjenjene su u okviru najboljih mogućnosti i uslova društveno – ekonomskog konteksta u okruženju u kojem se pružaju.

Smjernice za rad patronažnih sestara

U vrijeme dok traje proglašenje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH a u skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u cilju praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane koronavirusom COVID-19.