Postupak uzimanja uzoraka urina za urinokulturu

Upute pacijentima

Bakteriološka pretraga mokraće (urinokultura) je kultiviranje bakterija iz mokraće (urina) sa ciljem otkrivanja i identifikacije bakterija koje mogu biti uzrok upale mokraćnih putova.

Normalna mokraća je sterilna (bez mikroorganizama) i kod žena i kod muškaraca.

Neki put se u urinu mogu naći bakterije koje se normalno nalaze u donjoj trećini mokraćne cijevi, a može biti i zagađena crijevnim bakterijama koje se nalaze na koži, u okolini rodnice i čmara. U takvim slučajevima potrebno je ponoviti pretragu.

Da bi se izbjegla mogućnost takozvanih lažno pozitivnih nalaza urinokulture (kontaminacija mokraće bakterijama s kože genitalne regije ili s ruku) potrebno je pridržavati se uputa za pravilno uzimanje uzorka mokraće.

Kako se pripremiti?

  • Uvijek upotrijebiti posudicu sa oznakom STERILNO
  • Prije davanja urina oprati ruke sapunom I vodom, zatim oprati spolovilo ( žene odozgo prema dolje).
  • Dati prvu jutarnju mokraću, a to znači da je bila u mjehuru najmanje 3 – 4 sata.
  • Izmokriti prvi mlaz u toalet, srednji mlaz u posudicu.
  • U slučaju da bilo koja stavka nije provedena iz bilo kojeg razloga kao što je opisano , treba obavijestiti ljekara. Kod krvarenja ili iscjetka iz rodnice treba staviti tampon u rodnicu prije postupka uzimanja urina.

Urin je potrebno uzorkovati, kad god je to moguće prije početka antimikrobne terapije.

Za bakteriološku pretragu urina uzima se “čisti” srednji mlaz prvog jutarnjeg urina. Prvi jutarnji urin uzorak je urina izmokren nakon cjelonoćnog spavanja, neposredno prije doručka i drugih aktivnosti. Preporučuje se da urin bude izmokren ne manje od 4 sata zadržan u mokraćnom mjehuru (ako je mokraćni mjehur ranije pražnjen tokom noći).

Da bi se izbjegla mogućnost takozvanih lažno pozitivnih nalaza urinokulture (kontaminacija mokraće bakterijama s kože genitalne regije ili s ruku) potrebno je pridržavati se uputa za pravilno uzimanje uzorka mokraće.

Nakon uzimanja uzorka posudicu pažljivo zatvoriti pazeći da se rukama ne kontaminira unutrašnjost posudice I čep.  Uzorak urina za urinokulturu treba dostaviti u laboratorij u što kraćem roku, maksimalno unutar 2 sata.