J.U. Zavod za zdrastvenu zaštitu žena i materinstva KS

JU “Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva” Kantona Sarajevo   promoviše efektivne, pravedne, pristupačne, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom žena.

Usluge koje su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima  primjenjene su u okviru najboljih mogućnosti i uslova društveno – ekonomskog konteksta u okruženju u kojem se pružaju.

Istorijat Zavoda

Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo je vanbolnička javna ustanova koja od svog prvobitnog osnivanja 1933. godine pod nazivom „Narodni front za žene i matere Grada Sarajeva“ sa ciljem pružanja različitih vidova medicinske i nemedicinske/materijalne/ pomoći majci i djetetu na području Grada Sarajeva promijenila više oblika unutrašnje organizacije sa ciljem da pruži svojim korisnicima što kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

U periodu socijalističkog uređenja Bosne i Hercegovine odnosno nakon drugog svjetskog rata, ovaj Zavod bio je organizovan kao OUR „Dispanzer za žene“ u okviru RO „Dom zdravlja Sarajevo“ a koja je pripadala SOUR-u  „Univerzitetsko-medicinski Centar Sarajevo“.

U toku odbrambenog rata na Bosnu i Hercegovinu, u periodu 1992.-1995. godina, ova Ustanova djelovala je pod imenom „Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva – Sarajevo“ i pružala građanima Sarajeva sve usluge zdravstvene zaštite žena i materinstva, u skladu sa objektivnim mogućnostima vršenja djelatnosti u opkoljenom Sarajevu. Objekat Zavoda u ulici Jospia Vancaša broj 1 je u navedenom periodu direktno pogođen jedanaest puta – različitim artiljerijskim streljivima velikog kalibra. Rekonstrukcija objekta je izvršena nakon završetka rata uz pomoć Belgijskog Crvenog Križa.

U periodu odbrane grada, od 134 zaposlenika Zavoda sa početka rata, više od polovine zaposlenika napustili su grad početkom ili u toku agresije, a od zaposlenika koji su ostali da brane svoj grad smrtno su stradala tri ljekara:

  • Prim. dr. sci. med. Miro Kundurović, koji se još uvijek vodi kao nestao sa podrućja naselja Grbavica,
  • Prim. dr. Zdravko Balabanović, specijalista ginekologije i akušerstva i
  • Dr. Ramiz Komilija, specijalista ginekologije i akušerstva, koji su poginuli obavljajući svoju dužnost u Zavodu.
1933

Osnivanje Zavoda

Pod nazivom „Narodni front za žene i matere Grada Sarajeva“ sa ciljem pružanja različitih vidova medicinske i nemedicinske/materijalne/ pomoći majci i djetetu.

1945-1992

OUR ``Dispanzer za žene``

U periodu socijalističkog uređenja Bosne i Hercegovine odnosno nakon drugog svjetskog rata, ovaj Zavod bio je organizovan kao OUR „Dispanzer za žene“ u okviru RO „Dom zdravlja Sarajevo“

1992-1995

„Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva – Sarajevo“

Ova Ustanova djelovala je pod imenom „Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva – Sarajevo“ i pružala građanima Sarajeva sve usluge zdravstvene zaštite žena i materinstva

2000

Odluka o osnivanju

Skupština Kantona Sarajevo donijela je na sjednici održanoj 29.06.2000.godine Odluku o osnivanju JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo“

2001

Obnova uništenog objekta

U toku 2001. godine, tačnije 17.07.2001. godine, objekat Zavoda u ulici Josipa Vancaša broj 1 ponovo je u potpunosti uništen usljed eksplozije plina, a kojom je prilikom smrtno stradao jedan zaposlenik Zavoda

Skupština Kantona Sarajevo donijela je na sjednici odrčanoj 29.06.2000.godine Odluku o osnivanju JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo“ koja je naslijedila sva prava i obaveze, opremu i zaposlenike JU „Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva – Sarajevo“.

U toku 2001. godine, tačnije 17.07.2001. godine, objekat Zavoda u ulici Josipa Vancaša broj 1 ponovo je u potpunosti uništen usljed eksplozije plina, a kojom je prilikom smrtno stradao jedan zaposlenik Zavoda, a više desetina zaposlenika zadobilo je teže ili lakše fizičke povrede. Navedeni objekat u međuvremeno je u potpunosti obnovljen i opremljen najsavremenijom medicinskom opremom i pruža sve savremene medicinske usluge vezane za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva.

Skupština Kantona Sarajevo donijela je na sjednici odrčanoj 29.06.2000.godine Odluku o osnivanju JU „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo“ koja je naslijedila sva prava i obaveze, opremu i zaposlenike JU „Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva – Sarajevo“.

U toku 2001. godine, tačnije 17.07.2001. godine, objekat Zavoda u ulici Josipa Vancaša broj 1 ponovo je u potpunosti uništen usljed eksplozije plina, a kojom je prilikom smrtno stradao jedan zaposlenik Zavoda, a više desetina zaposlenika zadobilo je teže ili lakše fizičke povrede. Navedeni objekat u međuvremeno je u potpunosti obnovljen i opremljen najsavremenijom medicinskom opremom i pruža sve savremene medicinske usluge vezane za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva.