Anketni upitnik

Poštovane! Na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija […]

Svjetski dan zdravlja

Tekst preuzet sa: ZZJZKS.BA Svjetska zdravstvena organizacija Svjetski dan zdravlja 7. april 2022. godine posvetila je pitanju trenutačnog […]