Kampanja: Život je u pitanju

“Ako nemate vremena za vaše zdravlje danas, nećete imati zdravlja za vaše vrijeme sutra.” – kaže doktor Enis Hasanović, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS. Doktor nam poručuje kako je, jedan od ultimativnih ciljeva programa preventivnih pregleda, jačanje javnog zdravlja i ulaganje u budućnost.

Pogledajte šta struka kaže o važnosti preventivnih kontrola, a onda prijavite svoj pregled na: www.zivotjeupitanju.ba

Ne zaboravite: ŽIVOT je u pitanju!