Anketni upitnik

Poštovane!

Na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija radimo istraživanje pod naslovom: „Osiguravanje sigurnosti hrane za vrijeme trudnoće i nakon porođaja“.

Za rješavanje anketnog upitnika potrebno je otprilike 10 minuta. Anketni upitnik je u potpunosti anoniman. Prikupljeni podaci koristiti će nam isključivo za potrebe istraživačkog rada.

Istraživači zahvaljuju svim sudionicima na popunjavanju ankete i na sudjelovanju.

Link: https://1ka.arnes.si/a/79bc5018