Vakcine protiv COVID-19 i dojenje: privremene preporuke SAGE SZO

Često postavljana pitanja

Vakcine protiv COVID-19 i dojenje – da li primanje ovih vakcina utječe kako na dojilje i dojenčad te da li dojilje smiju primiti ove vakcine, vrlo su česta pitanja. Nije bilo dovoljno istraživanja utjecaja ovih vakcina na dojilje, pa su prve preporuke bile da se vakcine protiv COVID-19 ne daju ovoj grupi, ali sada se preporuke mijenjaju i rade istraživanja koja će dati više podataka. U načelu ove vakcine ne sadrže ništa što bi moglo ngativno utjecati na dojilje, mijnjati kvalitet mlijeka i utjecati na dojenčad.

Ova često postavljana pitanja (FAQ) zajednički su razvili Osnovna radna skupina za prehranu dojenčadi u izvanrednim situacijama, UNICEF i COVID-19 radna skupina za prehranu dojenčadi temeljem najnovijih Privremenih preporuka Strateške savjetodavne skupine stručnjaka za imunizaciju Svjetske zdravstvene organizacije (SAGE), privremenih preporuka za upotrebu u hitnim situacijama vakcina Pfizer – BioNTech COVID-19, BNT162b2, privremenih preporuka za upotrebu vakcine Moderna mRNA-1273 protiv COVID-a19 i privremenih preporuka za upotrebu AZD1222 (ChAdOx1-S [rekombinantne]) vakcine protiv COVID-a19 koje su razvili Univerzitet Oxford i AstraZeneca.

Često postavljana pitanja (FAQ) su namijenjena zdravstvenim djelatnicima i javnosti, uključujući majke koje doje ili izdajaju mlijeko kao odgovor na pitanja o dojenju i primjeni sljedećih vakcina: Pfizer – BioNTech COVID-19, BNT162b2, Moderna i AstraZeneca vakcina AZD1222 COVID-19. (O razlikama između adenovirusnih vakcina poput AstraZeneca i mRNA kakve su Pfizerova i Modernina pročitajte ovdje)

Vakcine protiv COVID-19 i dojenje

Dojenje je sigurno za dojenčad i malu djecu i u prilikama kada kod majke postoji sumnja na zarazu ili je majka zaražena COVID-om19. Mnoge dobrobiti dojenja značajno su veće od potencijalnih rizika povezanih s virusnom bolešću COVID-19. Nije dokazano da u dojene djece postoji povećan rizik prenosa SARS-CoV-2 virusa majčinim mlijekom. U skladu s tim SZO-a i druge organizacije poput Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC-a), UNICEF-a i Kraljevskog društva opstetričara i ginekologa preporučuju majkama u kojih postoji sumnja na zarazu ili su zaražene COVID-om19 nastavak dojenja. Pogledajte na: ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: Dojenje i COVID-19 za zdravstvene radnike

Trebaju li biti vakcinisane žene koje trenutno doje ili dijete hrane izdojenim mlijekom?

Da. Ako je dojilja dio ‘visokorizične skupine’ poput zdravstvenih radnica ili dio skupine za koju je vakcinacija preporučena , SAGE SZO preporučuje da se cijeljenje MOŽE ponuditi. Stoga se zdrave dojilje koje doje ili izdajaju mlijeko MOGU vakcinisati.

Dojenje je od vitalnog značenja za zdravlje dojenčadi i njihovih majki. Istraživanjima cjepiva protiv COVID-a19 nisu bile obuhvaćene dojilje niti su ta istraživanja uzimala u obzir utjecaj mRNA (op.a.) iRNK vakcine poput Pfizerove ili Moderna) ili nereplicirajućih vakcina na majke ili njihovu dojenu djecu. Međutim, nedostatak dokaza ne znači da vakcine nisu sigurne za dojilje ili njihovu djecu. Stoga se u smjernicama SAGE SZO preporučuje nastavak dojenja nakon vakcinacije dojiljama koje su vakcinisane.

Kakve savjete o vakcinaciji protiv COVID-19 trebaju dobiti majke koje doje ili izdajaju mlijeko?

Dojilje kod kojih se razmatra vakcinacija protiv COVID-a19 trebaju imati pristup informacijama o sigurnosti i efikasnosti vakcina, poput:

  • Dojenje je od vitalnog značenja za zdravlje dojenčadi i njihovih majki.
  • Očekuje se da će efikasnost vakcina kod dojilja biti slična kao i kod žena koje ne doje.
  • Nema podataka o sigurnosti mRNA vakcina poput onoga protiv COVID-a19 u dojilja i njihove dojene djece. Međutim kako se ne radi o živoj virusnoj vakcini, a mRNA (iRNK) ne ulazi u nukleus stanice (op.a. to je mjesto u stanici gdje se nalazi DNK) vakcinisane osobe i brzo se razgrađuje, klinički i biološki nije vjerovatno da vakcina predstavlja rizik za dojeno dijete ili dijete koje dobiva izdojeno majčino mlijeko.
  • Obzirom da je vakcina AZD1222 (AstraZeneca) nereplicirajuća, nije vjerovatno da bi ona mogla predstavljati rizik za dojeno dijete.

Važno je i dalje savjetovati dojilje i pružati im potporu kako bi se u njih izgradilo povjerenje i svijest o sigurnosti i primjerenosti dojenja te o rizicima nedojenja u kontekstu infekcije COVID-19. Pogledajte pod: ČESTO POSTAVLJANA PITANJA: Dojenje i COVID-19 za zdravstvene radnike.

Je li za majke sigurno nastaviti s dojenjem nakon vakcinacije?

Da. SAGE SZO pojašnjava da: “Budući da vakcine protiv COVID-19 nisu žive virusne vakcine i mRNA ne ulazi u nukleus stanice i brzo se razgrađuje, biološki i klinički je postojanje rizika za dijete koje doji malo vjerovatno “, i ” budući da je AZD1222 vakcina (op.a. AstraZeneca adenovirusna vakcina) koje se ne replicira, malo je vjerovatno da će ona predstavljati rizik za dijete koje doji. ” Majke koje su vakcinisane treba poticati na nastavak dojenja kako bi zaštitile svoju dojenčad.

Antigen i RNK (mRNA) iz vakcina se brzo razgrađuju, a ove vakcine (kao ni druge) nesadrže neke toksične materije koje bi mogle preći na dojenče. Vakcine protiv COVID-19 i dojenje su kompatibilni.

Mijenja li se sposobnost nastavka dojenja ili količina izdojenog mlijeka nakon vakcinacije majke? (tj. može li/hoće li se nakon vakcinacije smanjiti količina mlijeka?)

Vakcinacija zasigurno neće utjecati na sposobnost proizvodnje mlijeka u žena. SAGE SZO NE preporučuje prestanak dojenja nakon vakcinacije. Žene koje trenutno doje ili se izdajaju trebaju nastaviti dojiti nakon iimunizacije i trebaju biti sigurne da imunizacija neće utjecati na količinu mlijeka. Vakcinacija ne smije biti prepreka za početak dojenja niti razlog njegovog prekida.

Treba li zdravstvenim radnicama koje doje i ne žele se cijepiti dati prednost pri primjeni osobne zaštitne opreme (OZO) ili ih rasporediti na radna mjesta s manjim rizikom od izloženosti infekciji?

Pozivaju se vlade i poslodavci na uvođenje mjera za smanjenje rizika izloženosti COVID-u19 zdravstvenih radnica koje doje, osiguravajući im odgovarajuću zaštitu na radnome mjestu. Važno je da poslodavci i vlade daju prednost pri opskrbi dojilja osobnom zaštitnom opremom (OZO), i raspoređujući ih na radna mjesta s manjim rizikom izloženosti infekciji.

Nadovezujući se na standarde Međunarodne organizacije rada, kako poslodavci mogu osigurati radnicama koje doje ili izdajaju mlijeko, ali nisu primile vakcinu protiv COVID-a19, zadržavanje posla i zaštiti ih od neopravdanih posljedica?

Vlade i poslodavci moraju poštovati ​​i podržavati pravo žena na dojenje. Radnice koje trenutno doje ne bi trebale biti prisiljene na davanje otkaza ako nisu vakcinisane. Treba im pružiti potporu da ostanu zaposlene i poticati ih na nastavak dojenja bez obzira jesu li vakcinisane ili ne.

Treba li provesti istraživanje o vakcinaciji dojilja?

SAGE SZO je prepoznala nedostatak podataka za preporuke o primjeni vakcina na dojiljama. S obzirom na važnost dojenja, istraživači se potiču na davanje prednosti ovome pitanju u istraživanjima, temeljem kojih će moći dati podatke o sigurnosti primjene ovih vakcina kod dojilja i njihove dojenčadi.

Povratne informacije

S pojavom novih dokaza ili pitanja, ove će se smjernice povremeno ažurirati. Pitanja možete postavljati na moderiranom mrežnom forumu https://www.en-net.org/forum/31.aspx, a povratne informacije o često postavljanim pitanjima (FAQ)  poslati Osnovnoj radnoj skupini za prehranu dojenčadi u izvanrednim situacijama na: ife@ennonline.net  

Ovaj tekst je preuzet od UNICEF, s dozvolom.

O dojenju i COVID-19 možete više pročitati ovdje.

O važnosti dojenja i pasivnom imunitetu možete više pročitati ovdje.

Još o problematici vakcinacije protiv COVID-19 trudnica i dojilja prema CDC možete pročitati ovdje.