Trudnoća u vrijeme pandemije: Razmišljanje o duplom riziku

Trudnice su jedna od ugroženijih kategorija kad je riječ o infekciji korona virusom, najviše zbog čestih pregleda i odlazaka u bolnice, smatraju ljekari, naročito ako se ne poštuju epidemiološke mjere.

Pitanja tretmana trudnica, ali i procedura hospitalizacije i poroda zaraženih korona virusom u Bosni i Hercegovini aktualizirano je nakon smrti 37-godišnje žene u Sarajevu, tri dana nakon poroda, koja je bila zaražena korona virusom.

Informacija o smrti porodilje Belme Šoljanin iz Sarajeva objavljena je na zvaničnoj Facebook stranici Instituta za majku i dijete. Preminula je bila direktorica ove nevladine organizacije te osnivačica grupe za podršku roditeljima. Kroz aktivistički rad upravo se najviše zalagala za prava i bolji tretman trudnica i mama.

Ivana Zovko Planinić je 37-godišnja trudnica iz Širokog Brijega, na jugu Bosne i Hercegovine. Kaže da ne strahuje od korona virusa, jer se zbog sebe, bebe, ali i drugih, trudi pridržavati mjera zaštite.

“Maska je obavezna, ne koristim rukavice, dezinfekcija ruku je redovna, pranje ruku, i pokušavam izbjeći kontakte. Naravno, to je malo teže ovdje u našem podneblju, u susretanju s ljudima, ali evo, trudim se koliko je to moguće”, priča Ivana i dodaje da je ipak odlučila mjesečne kontrole obavljati u privatnoj ordinaciji.

“Odlučila sam se za privatnu praksu iz razloga bolje opremljenosti ginekoloških ordinacija. Mjesečno jednom idem na ginekološki pregled, uz naručivanje se ne čeka dugo. Problemi su jedino s pribavljanjem nalaza, vađenjem briseva i posebnih procedura kada se mora ući u bolnicu”, kaže ona.

Ljubiša Kusturić, primarijus i specijalista ginekologije i akušerstva iz Bolnice “Sveti vračevi” u Bijeljini, za RSE kaže da je na prvom mjestu odgovornost svakog pojedinca i poštivanje epidemioloških mjera.

Uz dobar sistem i organizaciju, na ovaj način rizik se smanjuje, smatra Kusturić. Kaže da su trudnice svakako ugroženije tokom cijele trudnoće zbog čestih odlazaka na preglede.

U bijeljinskoj bolnici “Sveti vračevi” 24. marta 2020. godine rođena je prva beba u izolaciji, odnosno karantenu operacijske sale ove bolnice, koja od marta ima dvije odvojene klinike za ginekologiju. Od ovog dana dosad još šest žena, kod kojih je potvrđen korona virus, rodilo je bebe u “Svetim vračevima”.

“Što se tiše doktora, sestara, instrumentara i svih onih koji učestvuju u operaciji, svi su oni propisno obučeni u skafandere, sa rukavicama, kapama i naočarima ili vizirima. Oni tako štite sebe i trudnice. Što se tiče završenog porođaja, pacijentkinja koja se porodi bilo prirodnim putem, bilo operativno, ima također pripremljena soba u kojoj se nalazi krevet za ženu i korpica za bebu”, kaže Kusturić.

Rizik za majku i bebu?

Trenutno nema dokaza da su trudnice i porodilje u većem riziku od ozbiljnijeg toka bolesti u odnosu na opštu populaciju, smatra Enis Hasanović, specijalista ginekologije i akušerstva. Ipak, promjene u tijelu mogu nepovoljno utjecati na trudnice.

“Zbog pritiska ploda, većeg stomaka, malo su sklonije respiratornim infekcijama. Malo je otežana funkcija pluća, pogotovo u kasnijoj trudnoći, tako da, ako se već desi infekcija, znači nisu sklonije infekciji nego druge, ali ako već imaju infekciju onda imaju neki izvjestan povećan rizik. Mi u toj situaciji moramo razmišljati o duplom riziku. Riziku za majku i riziku za dijete. Kao što je pokojna trudnica napisala status – srce ispod srca što kuca, i trudnice i doktori moraju razmišljati i voditi računa o dva života tada”, kaže on.

Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, na čijem čelu je doktor Hasanović, u periodu mart – jun posjetilo je blizu 1.200 trudnica, obavljeno je više od 11.420 pregleda.

Hasanović kaže da su u to vrijeme preuzeli veći broj pacijentica iz privatne prakse, ali i nekih javnih zdravstvenih ustanova.

“Šta smo uradili od početka pandemije i šta je i dalje na snazi, zabranili smo pratnju, ulazak u naše prostorije. Zbog ove situacije mi smo to zabranili, trudnice ulaze pojedinačno, same, i mi imamo onu najnužniju vrstu trijaže na našim ulaznim punktovima, što znači da obavezno izmjerimo temperaturu, naprskamo dezinfekcionim sredstvom ruke i trudnice imaju maske. Svi naši uposlenici imaju maske i koriste zaštitnu opremu”, navodi on.

U Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu do sada je urađeno osam poroda pacijentica koje su bile pozitivne na korona virus. Za sve je, kako nam je potvrđeno, retestiranjem utvrđeno da su negativne, i one su s bebama otpuštene kućama.

Proces poroda za ove pacijentice se ne razlikuje od ostalih, osim što su za njih izdvojene posebne prostorije za boravak i porođaj.

“Porod u vodi se svakako ne preporučuje kod SARS-CoV pozitivnih pacijentica, tako da smo tu salu za porode u vodi pretvorili u salu za porod takvih pacijentica. Po porodu one se smještaju u sobu u kojoj su boravile, naravno, opet uz mjere zaštite, samozaštite. Bebama se uzima test, isto tako, na SARS-CoV 2. Bebe su uglavnom sve bile negativne”, navodi Aida Đurđević, šefica odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo u Općoj bolnici.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, veći broj trudnica pozitivnih na korona virus prolazi s blagom kliničkom slikom. Do sada virus nije pronađen u uzorcima plodne vode ili majčinog mlijeka, i nije dokazan slučaj vertikalnog prijenosa infekcije s majke na dijete.

Prema zvaničnim preporukama, koje je objavio UNICEF, uz mjere opreza se odmah po porodu omogućuje i ostvaruje prvi psihofizički kontakt djeteta s majkom, dojenje je nužno također uz poštivanje epidemioloških mjera, prije svega nošenje zaštitne maske.

Preporučuju se pojačane higijenske mjere, pranje ruku, izbjegavanja kašljanja ili kihanja u blizini djeteta, uz obaveznu masku koja čvrsto prekriva nos i usta, po mogućnosti i vizir.

Izvor: https://www.slobodnaevropa.org/a/trudnice-bih-porodilje-korona-virus/30778249.html