Anketni upitnik

Poštovane! Na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija […]

Vakcinacija u trudnoći

Trudnoća nosi sa sobom i mnoštvo nedoumica i strahova. Strah od zaraznih bolesti definitivno jeste opravdan. […]