Procjena rizika za preklampsiju

Preklampsija je čest uzrok maternalnog i pernatalnog morbiditeta I mortaliteta, posebice kada se pojavi rano. Premda […]