“Žene ne odlaze na redovne preglede grudi”

U Sarajevu su prezentovani rezultati istraživanja o uticaju pandemije kovida-19 na seksualno i reproduktivno zdravlje djevojaka i žena u FBiH, koje je dio projekta “Unapređenje usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u kriznim javno-zdravstvenim situacijama – kovid-19 na području FBiH” a koji sprovodi Institut za populaciju i razvoj u saradnji sa Gender centrom FBiH.

Enis Hasanović, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS kazao je kako nisu bili zadovoljni rezultatima kako su žene obavljale geinkološke preglede i prije pandemije.

“Oko 60 posto žena u KS je reklo da su i prije išle redovno na ginekološke preglede, 37 posto da nisu. Oko 50 posto ih ima, a 50 posto nema izabranog ginekologa. Drastično je mali broj odlaska na mamografiju. Oko 60 posto žena nije odlazilo redovno na preglede grudi u KS, u Goraždu je taj procenat još manji. Tokom pandemije nije došlo do drastičnog smanjenja mogućnosti dobijanaj usluga iz ovog segmenta zdravstvene zaštite”, kazao je Hasanović.

Kada je u pitanju zadovoljstvo zdravstvenom uslugom iz ovog segmenta, oko 70 posto je kazalo da jeste, dok ih je 3-4 posto izrazilo nezadovoljstvo.

“Tri posto žena je reklo da nisu mogle dobiti operaciju tokom pandemije, a mali procenat da je uspio dobiti usluge putem telefona. Kada je u pitanju vrijeme čekanja, 15 posto ih je dobilo uslug isti dan, 15 posto ih je čekalo 2-3 dana, a 30-ak posto 3-5 dana. Sve usluge nisu pružene samo tokom, stanja nesreće – mart i april prošle godine kada je bio lockdown”, rekao je.

Izvor: https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/216476/sb_na_vaznom_skupu_evo_kako_je_pandemija_uticala_na_seksualno_zdravlje_zena_u_bih_foto.html