Svjetska sedmica dojenja 2021- “Zaštita dojenja- zajednička odgovornost”

Svjetsku sedmicu dojenja uspostavila je WABA- Svjetska alijansa za podršku dojenja u
skladu sa Deklaracijom Innocenti iz 1990. godine, a samo obilježavanje Svjetske sedmice
dojenja je započelo 1992. godine sa preporukom da se obilježava od 1-7. augusta ili u
alternativnom terminu u prvoj sedmici oktobra kada se obilježava Svjetska sedmica
djeteta. Svake godine obilježavanje Svjetske sedmice dojenja se provodi prema
određenim temama koje su vezane za zdravstvenu zaštitu žena i djece, njihovu ishranu,
posebno dojenja kao zlatnog standarda u ishrani dojenčadi i male djece, zatim vezano
za rad i radno okruženje žena trudnica, majki i dojilja i za zdravi okoliš.


Kampanju povodom obilježavanja Svjetske sedmice dojenja 2021. Zavod za javno
zdravstvo Federacije BiH provodi sa stalnim vladinim i nevladinim partnerima: Zavodom
za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Udruženjem ljekara specijalista javnozdravstvenih
disciplina Federacije BiH i Udruženjem za unapređenje dojenja. U nastojanjima da se
žene osnaže da doje svoje bebe, ove godine pokušava se ukazati na aspekt zajedničke
odgovornosti u tim naporima.

Okvir kampanjskog djelovanja Svjetske alianse za potporu dojenja (World Breastfeeding
Aliance) u aktivnostima vezanim za odabranu temu čine četiri stuba koja se odnose na
informisanje, utemeljenje, saradnju i poticanje, a ove se godine sve zainteresirane strane
pozivaju da u svoje aktivnosti uključe informiranje ljudi o važnosti zaštite dojenja, jačanje
potpore dojenju koje je od vitalnog značaja kako za pojedinca, tako i za zajednicu, pa je
i vitalna odgovornost javnog zdravstva. U svojim nastojanjima, javno zdravstvo u ulozi
lidera treba da potiče aktivnosti na zaštiti dojenja, surađuje s pojedincima i organizacijama
i svim zainteresiranim stranama, uvećavajući tako učinak pokrenutih aktivnosti.
S aspekta javnozdravstvenog djelovanja, zaštita dojenja se treba fokusirati na otklanjanje
prepreka koje postoje u društvenom okruženju u kome majka treba da ostvari dojenje.
Mnogi zdravstveni sistemi trenutno ne mogu pružiti efikasne informacije i kontinuiranu
podršku dojenju.
Mnogi zaposleni roditelji nemaju odgovarajuću socijalnu zaštitu, plaćeno porodiljsko
odsustvo, odgovarajuće trajanje porodiljskog odsustva, mogućnost korištenja
porodiljskog odsustva od strane oba roditelja, a kada je u pitanju dojenje na radnom
mjestu nemaju odgovarajuće uslove kao što su pauze za dojenje, fleksibilni radni
aranžmani koji omogućuju dojenje zaposlenih majki i drugo. Okruženju koje nije
suportivno za dojenje posebno doprinosi nepoštivanje i nedostatak kontrole poštivanja
Međunarodnog koda o marketingu zamjena za majčino mlijeko odnosno posljedično
agresivno i neprimjereno reklamiranje zamjena za majčino mlijeko usmjereno na majke.

Društvene norme i tradicionalne prakse u zajednici također često ometaju optimalno
dojenje. Uzimajući sve navedeno u obzir, jasno je da manjkavost sistema podrške dojenju
na nivou zajednice čini zaštitu, promoviranje i podršku dojenju većim izazovom, a da bi
se on ojačao potrebni su napori niza sektora, kao i politička volja i dugoročno ulaganje od
strane društva.

Pored provođenja dobrih praksi vezanih za dojenje unutar zdravstvenog sistema i u
porodičnom okruženju, ostvarenje prava vezanih za porodiljsko odsustvo, stvaranje
povoljnog okruženja na radnom mjestu i drugim javnim mjestima, kontrola neprimjerenog
reklamiranja zamjena za majčino mlijeko te stavljanje zdravlja, odnosno dojenja, u centar
svih politika, prevashodna je odogovornost sektora javnog zdravstva ali i svih onih koji
mogu poduprijeti, zaštititi i promovirati dojenje. Zaštita dojenja je, kako kaže slogan,
zajednička odgovornost svih nas.


Shodno trenutku, potrebno se osvrnuti na prednosti dojenja kao ključne komponente u
ostvarenju čak sedam Globalnih ciljeva održivog razvoja, uključujući: iskorjenjavanje
siromaštva, iskorjenjavanje gladi, dobro zdravlje i blagostanje, kvalitetno obrazovanje,
dostojanstven rad i privredni rast, smanjenje nejednakosti i klimatske promjene.
Od 2016. godine, obilježavanje Svjetske sedmice dojenja je usklađeno sa Globalnim
ciljevima za održivi razvoj, a Rezolucijom WHA (Svjetske zdravstvene skupštine) iz 2018.
godine Svjetska sedmica dojenja je podržana kao važna strategija u promociji dojenja.
Globalni ciljevi za održivi razvoj usvojeni su na Samitu UN o održivom razvoju u New
York-u 25. septembra 2015. godine sa 17 definisanih ciljeva, a ciljna godina za njihovo
postizanje je 2030. godina