Vakcinacija protiv sezonske gripe

U toku sedmice, direktor Zavoda, glavna sestra Zavoda, kao i ostali uposlenici Zavoda su primili vakcinu protiv gripe.

Vakcinacija je jedna od najvećih dostignuća moderne medicine i najbolja prevencija oboljevanja.

Smatramo to svojom profesionalnom obavezom radi zaštite zdravlja i prevencije bolesti uposlenika i svih pacijentica Zavoda.

Vjerujemo da je, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, iznimno važno da se obezbijedi što je moguće manje odsustvovanje s posla te shodno tome omogućiti neometano funkcionisanje zdravstvenog sistema u ovim iznimno teškim uslovima rada.

Također pozivamo rizične grupe stanovništva, posebno naše trudnice da pristupe vakcinaciji protiv sezonske gripe kako bi se smanio rizik oboljevanje i shodno tome nastanak eventualnih zdrastvenih komplikacija.