I. Skrining pacijentica koje se javljaju na pregled u ranom stadiju trudnoće

Od svih pacijentica koje se javljaju potrebno je zatražiti da na pregled dolaze same ili prema ograničenjima pri lokalitetu kojem pripadaju tokom pandemije COVID19.

Onda kada pacijentica zahtijeva konsultaciju zbog potrebe za kliničkim ili ultrazvučnim pregledom, trebao bi postojati sistem koji će evaluirati da li pacijentica ima simptome koji upućuju na COVID19, ili da li pacijentica trenutno zadovoljava nadzor uz ‘ostanak kod kuće’. Ovo podrazumijeva telefonski poziv za provjeru stanja prije zakazanog pregleda ili sama procjena prije ulaska u prostore ordinacija.

Ukoliko se pacijentica javi na pregled, a istovremeno opisuje simptome COVID19 infekcije, pacijentica bi se momentalno trebala savjetovati ukoliko je klinički stabilna, da se vrati kući. Član medicinskog osoblja bi potom trebao naknadno uspostaviti kontakt sa pacijenticom radi procjene rizika da li je  eventualni modificirani  pregled hitno potreban ili se konsultacija može obaviti telefonski.

Ukoliko je potrebna hitna procjena i pregled pacijenta lično ili postoji opravdana potreba za ultrazvučnim pregledom kod pacijentice sa potvrdjenom ili sumnjom na COVID19 infekciju, potrebno je obezbijediti posebnu prostoriju za pregled sa ultrazvučnim aparatom u istu svrhu.

Sve pacijentice sa mogućom infekcijom COVID19 moraju biti naznačene i istaknute svim članovima radnog tima: svim ljekarima ginekolozima, medicinskim sestrama i drugom radnom osoblju ustanove. Ukoliko je potrebna dalja hospitalizacija pacijentice, mjesto hospitalizacije će ovisiti o razlogu prijema  na bolničko liječenje te o lokalnim odredbama i politici prema mjestu stanovanja, sve dok se COVID testiranjem ne potvrdi njen tačan status.

II. Odlaganje termina pregleda onda kada je potrebno

 • Već zakazani pregledi

Pregled kliničke hitnosti zakazanih pregleda do  momenta pogoršanja epidemiološke situacije, treba biti obavljena od strane stručnog medicinskog tima, i shodno odlukama i prioritetima pacijentice trebaju biti kontaktirane.

 • Kućna izolacija pacijentica suspektinih ili pacijentica sa potvrdjenom COVID19 infekcijom

Ukoliko je odgoda pregleda klinički opravdana, briga o pacijentici i njenom stanju, te konsultacija  bi trebala biti obavljena telefonskim putem.  Ukoliko se radi o hitnom stanju, prijem i slanje na bolničko liječenje treba biti praćeno telefonskim obavještenjem bolnice u koju se pacijent upućuje radi alarmiranja lokalne jedinice i dalje organizacije medicinskog osoblja oko pacijentice.

 • Promjena termina pregleda

Lokalne ambulante odlučuju kako najbolje upravljati zakazivanjem termina za preglede ili ukoliko su potrebne eventualne promjene termina zbog novonastale situacije (nalazi krvi, ultrazvučni pregledi)- pacijentice se sukladno eventualnim promjenama obavještavaju o novom zakazanom terminu.

 • Propušten zakazani termin

Potrebno je pratiti lokalni protokol da bi ustanova osigurala pregled svim pacijenticama kojima je to potrebno, te ponuditi novi koji će pacijentica biti u mogucnosti obaviti. Pratiti lokalne protokole za praćenje pacijentica koje se ne jave na zakazane termine.

III. Obezbjedjivanje prikladnog korištenja jedinice za pregled u ranom stadiju trudnoće

        Pacijentice se ne bi trebale javiti na pregled bez prethodne telefonske trijaže i konsultacije sa iskusnim medicinskim osobljem, koristeći prethodno usaglašeno lokalnu mrežu za trijažu. Centri koji prakticiraju praksu slobodnog ulaska (bez prethodnog telefonskog konsultovanja, trijaže i najavljivanja) bi trebali usvojiti snažan trijažni sistem te posebnu telefonsku liniju za dalje preporuke.

     Prikladan trijažni sistem je od esencijalne važnosti za prioritiziranje pacijentica sa visokim rizikom od komplikacija, osobito se misli na sumnju na ektopičnu trudnoću, gdje je upućivanje  u bolničku ustanovu od veće vaznosti i sigurnije od serije telefonskih konsultacija.

      Neizbježno smanjenje resursa i kapaciteta, kao i cilj smanjenja bolničkih prijema i liječenja za pacijentice u cilju smanjenja socijalnih kontakata, doveli su do preporuke jedne od  sljedeće tri mogucnosti (Tabela 1):

 • pregled i/ ili ultrazvučni pregled koji je potrebno izvršiti bez odgadjanja
 • pregled i/ili ultrazvučni pregled koji se moze odgoditi bez uticaja na njegu pacijentice
 • pregled i/ili ultrazvučni pregled koji se u potpunosti može izbjeci tokom trajanja pandemije

Tabela 1: Preporučeni trijažni sistem i način djelovanja za preglede u ranom stadiju trudnoće

PROBLEMPREPORUKA
Bol u abdomenu ili maloj zdjelici (bez uvida u prethodni ultrazvučni pregled).  Zakazati ultrazvučni pregled u roku od 24h
Obilno krvarenje duze od 24h i sistemski simpomi gubitka krvi.  Zakazati ultrazvučni pregled u roku od 24h
Znaci koji upućuju na septični pobačaj- znaci infekcije (povišena tjelesna temperatura, vaginalni iscjedak koji zaudara) povezani sa simptomima zadrzavanja tkiva koncepcije (bol i/ili krvarenje).Zakazati ultrazvučni pregled u roku od 24h (Oprez! Povišena tjelesna temperatura moze biti povezana i sa COVID19 infekcijom. )  
Bol i/ili krvarenje zajedno sa preegzistentnim riziko faktorima za vanmateričnu trudnoću: -prethodna ektopična trudnoća -operacije jajovoda, zdjelice ili druge operacije abdominalne šupljine -anamnestički podaci o STD infekcijama/ PIDu -prisutnost IUD -pacijentica koja je podvrgnuta jednoj od metoda medicinski potpomognute oplodnje -pušači ili godine starosti >40Zakazati ultazvučni pregled u roku od 24h ukoliko lokacija trudnoće nije poznata  
Srednje obilno krvarenjeTelefonska konsultacija sa iskusnim ljekarom specijalistom ginekologije i akušerstva-  uz test na trudnoću iz urina u kućnim uslovima za 7 dana (testovi dostupni u slobodnoj prodaji): Negativan nalaz testa- nije potrebna dalja pratnja Pozitivan test- ponuditi telefonsku konsultaciju/ te eventualno ponoviti test na trudnoću u kućnim uslovima za sedmicu dana ili ultrazvučni pregled.  
Obilno krvarenje koje je prestaloTelefonska konsultacija sa iskusnim ljekarom specijalistom ginekologije i akušerstva-  uz test na trudnoću iz urina u kućnim uslovima za 7 dana (testovi dostupni u slobodnoj prodaji): Negativan nalaz testa- nije potrebna dalja pratnja Pozitivan test- ponuditi telefonsku konsultaciju/ te eventualno ponoviti test na trudnoću u kućnim uslovima za sedmicu dana ili ultrazvučni pregled.  
KonsultacijaTelefonska konsultacija sa iskusnim ljekarom specijalistom ginekologije i akušerstva- bez rutinskog ultazvučnog pregleda.
U slučaju prethodnog/-ih pobačajaTelefonska konsultacija sa iskusnim ljekarom specijalistom ginekologije i akušerstva- bez rutinskog ultazvučnog pregleda.
Oskudno krvarenje sa/bez boli koja ne pretstavlja tegobu za pacijenticu  Telefonska konsultacija sa iskusnim ljekarom specijalistom ginekologije i akušerstva- bez rutinskog ultazvučnog pregleda.

IV DODATAK I

V DODATAK II

Izvor

 1. National Institute for Health and Care Exćellenće. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. Guideline. NIĆE. 2019
  2. COVID-19: Infection, prevention and control guidanće 2020 Available from: https://www.gov. uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control/wuhannovelcoronavirus-wn-cov-infection-prevention-and-control-guidanće [Acćessed 05 January 2020].
  3. Bobdiwala S, Saso S, Verbakel JY, Al-Memar M, Van Calster B, Timmerman D, Bourne T. Diagnostic protocols for the management of pregnancy of unknown location: A systematic review and meta-analysis. BJOG. 2019 Jan;126(2):190-198, doi: 10.1111/1471-0528.15442.
  4. Bobdiwala S, Christodoulou E, Farren J, Mitchell-Jones N, Kyriacou C, Al-Memar M, Ayim F, Chohan B, Kirk E, Abughazza O, Guruwadahyarhalli, Guha S, Vathanan V, Bottomley C, Gould D, Stalder C, Timmerman D, Van Calster B, Bourne T. Triaging women with pregnancy of unknown location using two-step protocol including M6 model: clinical implementation study. UOG. 2019 August 6, doi: 10.1002/uog.20420.
  5. British Society of Gynaecological Endoscopy. Joint RCOG/BSGE statement on gynaecological laparoscopic proćedures and COVID-19. 2020
  6. H. Qureshi, E. Massey, D. Kirwan, T. Davies, S. Robson, J. White, J. Jones, S. Allard. BCSH guideline for the use of anti-D immunoglobulin for the prevention of haemolytic disease of the fetus and newborn. 2014 doi: 10.1111/tme.12091
  7. National Institute for Care Exćellenće. NIĆE Guideline 126: Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. Apr 2019. Available from: https://www.niće.org.uk/guidanće/ng126/chapter/ Recommendations#anti-d-rhesus-prophylaxis [Acćessed 13 Apr 2020]
  8. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. The Management of Nausea and Vomiting of Pregnancy and Hyperemesis Gravidarum Green top guideline No 69. 2016 Available from https://www.rcog.org.uk/ globalassets/documents/guidelines/green-top-guidelines/gtg69-hyperemesis.pdf.

Autori

Tom Bourne, Imperial College, AEPU, Tommy’s National Ćentre for Miscarriage Research and ISUOG
Chris Kyriacou, Imperial College, Tommy’s National Ćentre for Miscarriage Research
Arri Coomarasamy, University of Birmingham and Tommy’s National Ćentre of Miscarriage Research
Emma Kirk, Royal Free Hospital, AEPU and ESHRE early pregnancy SIG
George Condous, University of Sydney and ASUM
Mathew Leonardi, University of Sydney
Maya Al-Memar, Imperial College and Tommy’s National Ćentre of Miscarriage Research
Rachel Small, Birmingham Heartland Hospital and AEPU
Eddie Morris, RCOG Pat O’Brien, RCOG Gemma Goodyear, RCOG Obstetric Fellow
Jen Jardine, RCOG Obstetric Fellow
Sophie Relph, RCOG Obstetric Fellow

Obrada:      Ema Papović, dr med
                   ljekar na specijalizaciji iz Ginekologije i opstetricije
                   JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, Sarajevo, BiH