Psiho fizička priprema trudnica

Psihofizička priprema trudnica za porođaj od izuzetne je važnosti za taj važan proces kojim se završava trudnoća, a kako da budu spremne i šta mogu da urade možete saznati prateći video koji su za Vas pripremile uposlenice JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS.