Održana hitna sjednica Kriznog štaba Zavoda

Na osnovu člana II Odluke o formiranju kriznog štaba JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo broj:10-736-01/20 od 06.04.2020. godine, te u skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama nadležnih organa, na sjednici održanoj 12.03.2021. godine, Krizni štab Zavoda donosi sljedeće

Z A K L J U Č K E

  1. Uputiti dopis  Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo radi dobijanja saglasnosti za  hitno angažovanje dodatnog kadra putem JU  „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“  i to pet (5) medicinskih sestara i pet (5) radnica na održavanju čistoće – higijeničarki, a sve zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane korona virusom, te velikog broja pozitivnih radnika Zavoda, obzirom da je  samo za jedan dan na bolovanje zbog pozitivnog nalaza na korona virus otišlo 4 medicinske sestre i jedan doktor specijalista ginekologije i akušerstva.
    Ukupno su 2 ljekara spec.ginekologije i akušerstva,  12 medicinskih sestara, 3 administrativna radnika i 4  radnice na održavanju čistoće (higijeničarke) na bolovanju.
  2. Postupiti u skladu sa dopisom – obaveza korištenja elektronskih uputnica (eUputnica) Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01-3.3-5-3924/21 od 09.03.2021.godine, a koji je zaprimljen u Zavod dana 12.03.2021.godine, te isti proslijeđen putem e-maila svim Lokalitetima Zavoda i odgovornim ljekarima Lokaliteta.  
  3. Na Lokalitetima Centar, NDC, Ilidža, Vogošća i  Ilijaš  izvršena je dodatna  dezinfekciju prostora sredstvom ZOONO.
  4. Svi radnici Zavoda dužni su se pridržavati ranije donesenih Zaključaka Kriznog štaba JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.
  5. Posebno je istaknuto da se  Krizni štab zahvaljuje svim radnicima na profesionalnom odnosu, zalaganju  i dodatnom naporu na izvršavanju radnih zadataka, u ovako složenoj situaciji kada se  svaki dan povećava broj pozitivnih radnika.

Zaključak stupa na snagu odmah.

PREDSJEDNIK KRIZNOG ŠTABA
Mr.sci.med.dr. Enis Hasanović

Preuzmite zaključke hitne sjednice u .pdf file formatu