Obavijest o radnom vremenu

Poštovane pacijentice,

U skladu s odlukama o popuštanju mjera koje je donio Krizni štab na nivou Federacije BiH i Kantona Sarajevo, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo od ponedeljka, 18.05.2020. godine, počinje raditi u skladu sa redovnim radnim vremenom.

Više informacija o radnom vremenu lokaliteta i službi možete pronaći ovdje.

JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO