Novi color doppler aparati na lokalitetu NDC – Otoka

Za potrebe lokaliteta NDC-Otoka, nabavljena su 2 nova color doppler aparata, model: “Mindray DC 70 X Insight”.

Uređaji su raspoređeni na ginekološki odjel za UZ dijagnostiku trudnica i ginekoloških pacijentica, te drugi na radiološki odjel za ranu dijagnostiku bolesti dojke.

Ovi izuzetno vrijedni uređaji će zasigurno doprinjeti ispunjenju misije u zaštiti zdravlja žena.
Ovim još jednom pozivamo sve žene da iskoriste mogućnost da dođu i pregledaju se na najsavremenijim ultrazvučnim aparatima i ostaloj dijagnostici, te tako aktivno sudjeluju u očuvanju i unapređenju svog zdravlja.