DR.ENIS HASANOVIĆ: Izazov zvani preeklampsija

Često se javlja u kombinaciji sa simptomima koji dodatno komplikuju kliničku sliku, npr. usporen intrauterini rast, edem, homeostatski disbalans, bubrežna insuficijencija, HELLP sindrom (hemoliza, elevated liver enzymes, low platelet counts)…

Preuzmite kompletan članak u .pdf file formatu.