Obavještenje / 25. novembar

Dana 25.11.2020.godine,  JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo  organizovao je rad službe na Lokalitetu Centar.

Pacijentice  se mogu obratiti:

  • JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena I materinstva Kantona Sarajevo

 Lokalitet Centar, Ul. Josipa Vancaša broj 1, Sarajevo,

Radno vrijeme od 7,30 – 15,00 sati