Zaključci Kriznog štaba Zavoda

Na osnovu člana II Odluke o formiranju kriznog štaba JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo broj: 10-736-01/20 od 06.04.2020. godine, te u skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama nadležnih organa, na sjednici održanoj 21.07.2020. godine, Krizni štab donosi sljedeće ZAKLJUČKE (kliknite za preuzimanje dokumenta).