Obavještenje o radnom vremenu

Dana 02.01.2021.godine, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena  i materinstva Kantona Sarajevo organizovat će dežuru službu na  sljedećem lokalitetu:

  • Lokalitet  Centar
    ul. Josipa Vancaša broj 1
    Radno vrijeme od 07,30 – 15,00 sati