Anketni upitnik

Najljepše Vas molimo da odvojite malo vremena za popunjavanje ovog sasvim anonimnog upitnika.

Istraživanje provodi Asocijacija XY u saradnji sa Gender centrom Federacije BIH. Svrha i cilj upitnika jeste upotpuniti spoznaje u vezi sa zaštitom seksualnog i reproduktivnog zdravlja u toku pandemije COVID 19.

Podaci dobiveni ovom anketom koristit će se za potrebe naučne analize o zaštiti i pristupu uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, kao i uticaja pandemije COVID 19 na nasilje u partnerskim odnosima i na mentalno zdravlje.

Kliknite ovdje za popunjavanje upitnika.

Zahvaljujemo se za odvojeno vrijeme.