Javna nabavka ultra zvučnog aparata za potrebe Zavoda za lokalitet Hadžići OP 10-01/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku RTG filmova i pratećeg materijala OP 10-02/16

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke potrošnog medicinskog materijala za potrebe Zavoda OP 10-03/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za potrošni medicinski materijal u otvorenom postupku javne nabavke OP 10-03/16 za Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za potrošni medicinski materijal u otvorenom postupku javne nabavke OP 10-03/16 za Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za potrošni medicinski materijal u otvorenom postupku javne nabavke OP 10-03/16 za Lot 3 4 5 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za potrošni medicinski materijal u otvorenom postupku javne nabavke OP 10-03/16 za Lot 7 i 8

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke mlijeko i sok za potrebe Zavoda dodatna prehrana majki porodilja OP 10-04/16