Lokaliteti:

Uprava Zavoda

Lokalitet Centar

Lokalitet Stari Grad

Citološka služba

Lokalitet Hadžići

Lokalitet Ilidža

Lokalitet Saraj polje

Lokalitet Vogošća

Lokalitet Ilijaš

Područna ambulanta Srednje

Lokalitet NDC - Otoka

Događaji:

Ceremonija primopredaje na Projektu opremanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo medicinskom opremom
5, decembar 2016. godine

Donacija UZ aparata
19, januar 2009. godine

Otvaranje sale za PFP, Lokalitet: Saraj polje
12, novembar 2008. godine

Posjeta gradonačelnice g-dje Semihe Borovac
09, januar 2008. godine