Postupak nabavke potrosnog medicinskog materijala za potrebe Zavoda OP10-01/15

Postupak nabavke RTG filmova i prateceg materijala za potrebe Zavoda OP10-02/15

Postupak javne nabavke mlijeko i sok za 2015. godinu za potrebe Zavoda OP10-03/15

Postupak javne nabavke mlijeko i sok za 2015. godinu za potrebe Zavoda OP10-04/15

Postupak javne nabavke UZV aparata za potrebe Zavoda za lokalitet Hadžići OP 10-01/16