Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za održavnje čistoće za potrebe Zavoda KN 10-01/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke materijala za održavnje čistoće za potrebe Zavoda KN 10-01/16

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba kancelarijski materijal za potrebe Zavoda KN 10-02/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke roba kancelarijski materijal za potrebe Zavoda KN 10-02/16

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera i ketridža za potrebe Zavoda KN 10-03/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke tonera i ketridža za potrebe Zavoda KN 10-03/16

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampanje obrazaca za potrebe Zavoda KN 10-04/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke usluga štampanje obrazaca za potrebe Zavoda KN 10-04/16