Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KN 10-02/15

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i Odluke o odgađanju nastavka postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KN 10-02/15