NOVA ORGANIZACIJA RADA PATRONAŽNE SLUŽBE

Drage porodilje

S ciljem  zaštite Vas i novorođenčadi,u vrijeme dok traje proglašenje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH a u skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, zbog zaštite Vas i naših zdravstvenih radnika prilagodili smo rad Patronažne službe novonastaloj situaciji, na sljedeći način:

  • nakon što patronažne sestre dobiju adrese i  brojeve telefona , zvati će Vas telefonskim putem,  Nakon predstavljanja patronažna sestra  će Vam dati detaljne upute o njezi poslije poroda, o njezi bebe, njege pupka, dojenju, te da se pridržavate uputa iz otpusnog lista novorođenčeta.
  • patronažna sestra će Vam dati svoj broj telefona, da je kontaktirate ukoliko imate  pitanja.  Ako smatrate da imate problem koji ne možete riješiti telefonskim putem, ili se u toku razgovora sa sestrom ukaže potreba da lično dođe do Vas, patronažna sestra će doći u kućnu posjetu. Nakon uzimanja  epidemiološke anamneze, te ukoliko su ispunjeni uslovi uz  poduzete mjere lične zaštite patronažna sestra će uraditi posjetu. Molimo Vas da slijedite uputsva tokom i nakon posjete patronažne sestre vašem domu (od mjera zaštite, do toga da u sobi ne prisustvuju druge osobe tokom posjete).
  • komunikacija između Vas i  patronažne sestre obavljati će se: telefonskim pozivom, video pozivom,  slika, poruka i sl. te je bitno da dobijete potrebne informacije , savjete i sigurnost da možete zvati patronažnu sestru i tražiti upute za sve nejasnoće koje imate.
  • glavna sestra je svakodnevno u komunikaciji sa patronažnim sestrama te ukoliko imate pitanja ili  primjedbu možete pozvati na telefon br. 033 560 209.