Dežurni telefon

Poštovane pacijentice,

Na osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, uspostavlja se otvorena telefonska linija 24 sata – DEŽURNI TELEFON 060/349 67 84 za sve građane, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

DEŽURNI TELEFON NAKON PRESTANKA RADNOG VREMENA
SAMO ZA HITNE UPITE.

Sve informacije u vezi zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći, mogu se dobiti na telefone na lokalitetima Zavoda u toku radnog vremena.

LokalitetiKartoteka
Lokalitet Centar033 560 200
033 560 220
Lokalitet NDC Otoka033 657 271
033 657 272
Lokalitet Ilidža033 624 373
Lokalitet Saraj polje033 657 271
Lokalitet Hadžići033 421 471
Lokalitet Vogošca033 434 135
Lokalitet Ilijaš033 401 707

JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO