Poziv na dostavu ponude:
Sukcesivni periodični sistematski pregled za šest zaposlenika koji rade sa izvorima jonizirajučeg zračenja i zadovoljenju mjera zaštite od zračenja za izvore zračenja i tri prostora. ZU 10-01/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača:
Sukcesivno pruzanje zdravstvenih usluga. ZU 10-01/15

Poziv na dostavu ponude:
Sanitarni pregled zaposlenika na porođajnim i dječijim odjelima koji podliježu zdravstvenom nadzoru jednom godišnje
i kontrola sterilizacije - spora po lokalitetima jednom u dva mjeseca za potrebe Zavoda. ZU 10-02/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača:
Sanitarni pregled zdravstvenih radnika i kontrola sterilizacije - spora za potrebe Zavoda. ZU 10-02/15