Javna nabavka roba kancelarijski materijal za potrebe Zavoda. DS 10-10/15

Javna nabavka roba toneri i ketridzi za potrebe Zavoda. DS 10-11/15

Javna nabavka Usluga stampani obrasci za potrebe Zavoda. DS 10-12/15

Javna nabavka Roba gorivo za motorna vozila za potrebe Zavoda. DS 10-13/15

Javna nabavka Usluga ciscenje peci i dimnjaka u Zavodu. DS 10-14/15

Javna nabavka Usluga protupozarne zastite u Zavodu. DS 10-15/15

Javna nabavka Usluga tehnicke zastite i obezbjedenja objekata Zavoda. DS 10-16/15

Javna nabavka usluga tehnicko odrzavanje servisiranje medicinske opreme u Zavodu. DS 10-17/15

Javna nabavka roba potrošni medicinski materijal za potrebe Zavoda. DS 10-18/15

Javna nabavka roba potrošni medicinski materijal za potrebe Zavoda. DS 10-19/15

Javna nabavka usluga redovnog servisa za sluzbeno vozilo patronazne sluzbe. DS 10-20/15

Javna nabavka roba elektricni radijatori za potrebe Zavoda. DS 10-21/15

Javna nabavka usluga bazdarenja tlekomjera za potrebe Zavoda. DS 10-22/15

Javna nabavka usluga servisa za službeno vozilo Lada Niva. DS 10-24/15

Javna nabavka roba laserski štampač DS 10-25/15

Javna nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2015 godinu. DS 10-26/15

Javna nabavka usluga čišćenje peći i dimnjaka u Zavodu. DS 10-27/15

Javna nabavka roba linearna sonda za UZV aparat DS 10-02/16