Obavještenja

 • Obavještavamo pacijentice da prema informacijama kojim raspolažemo Dom Zdravlja NDC Otoka trebao bi početi sa radom u septembru ove godine. Pacijentice sa ovog lokaliteta i dalje mogu zatražiti uslugu na drugim lokalitetima J.U. Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva K.S.

 • Dana 27.03.2015.godine u ovaj Zavod zaprimljena je obavijest o nastavku adaptacije centalnog objekta OJ Dom zdravlja Novi Grad u okviru kojeg JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ima svoje prostorije.

  JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo – Lokalitet NDC od 06.04.2015.godine do daljnjeg,
  neće raditi na adresi OJ Dom zdravlja Novi Grad, ul.Bulevar Meše Selimovića br. 2.

  Uposlenici sa ovog lokaliteta, spec.ginekologije i akušerstva i medicinske sestre, biće raspoređeni na drugim Lokalitetima ovog Zavoda.

  Pacijentice koje imaju zakazan termin pregleda isti će uraditi na Lokalitetu na kojem bude raspoređen ljekar – spec.ginekologije i akušerstva, kod kojeg imaju isti zakazan.

  Raspored ljekara spec.ginekologije i akušerstva, biće izvješen na portirnici OJ Dom zdravlja Novi Grad.

 • Obavještavamo korisnike Programa – Dodatna prehrana za majke i porodilje Kantona Sarajevo,
  da će se u narednoj godini dana podjela dodatne prehrane vršiti u periodu od 15–25 u mjesecu
  od 16,00 – 17 sati, na adresi Olimpijska bb (Atomsko slonište), Mojmilo.
  Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na tel:033/ 560 –201