Obavještenja

Od 02.12.2017. do daljnjeg, prijem i pregled pacijentica SUBOTOM koje pripadaju lokalitetu Centar,
obavljat će se u prostorijama Lokaliteta Stari Grad (Dom zdravlja Stari Grad).

Radno vrijeme lokaliteta
SUBOTOM od 07,30 - 15,00
PAUZA: od 10,00 do 10,30


 

Podijela mlijeka počinje u ponedeljak 27.11.2017 godine na lokaciji TP DC Rajlovac –VELPRO

Podjela će se vršiti u vremenu od 16,00 do 17,00 h i trajat će se do 08.12.2017. godine.