O  B  A  V  I  J  E  S  T
ZA PACIJENTICE

Poštovane pacijentice,

Na osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, uspostavlja se otvorena telefonska linija 24 sata -
DEŽURNI TELEFON 060/349 67 84

za sve građane, u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.
DEŽURNI TELEFON NAKON PRESTANKA RADNOG VREMENA SAMO ZA HITNE UPITE.

Sve informacije u vezi zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći, mogu se dobiti na telefone na lokalitetima Zavoda u periodu od 07:30 do 20:00.

Lokaliteti

Kartoteka

Lokalitet Centar 033 560 200
033 560 220
Lokalitet NDC Otoka 033 657 271
033 657 272
Lokalitet Ilidža 033 624 373
Lokalitet Vojničko polje 033 454 755
Lokalitet Hadžiči 033 421 471
Lokalitet Vogošca 033 434 135
Lokalitet Ilijaš 033 401 707

 

                                                                   JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
                                                              ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO