Završen 17. Sajam medicine i 1. Sajam za osobe treće životne dobi "Zlatna dob"

Dana 30.09.2017. godine zatvoren je 17. Sajam medicine i 1. Sajam za osobe treće životne dobi "Zlatna dob", u organizaciji Centra Skenderija - Sarajevski Sajam, uz stručnu podršku i saradnju nadležnog ministarstava, javnih ustanova, te strukovnih komora i udruženja. Sajam je otvoren 28.09.2017.godine, inicijator manifestacije je bilo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, a održana je u organizaciji KSC Skenderija i uz stručnu podršku zdravstvenih ustanova te strukovnih komora i udruženja Kantona Sarajevo i Federacije BiH.

Po riječima resorne ministrice Zilhe Ademaj, svi posjetioci su imali priliku za savjetovanje i informisanje u cilju poboljšanja zdravlja, te besplatna mjerenja krvnog pritiska, šećera u krvi i indeksa tjelesne mase.

Pored predstavnika Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, učešće su uzeli i uposlenici svih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, kao i Ministarstva zdravstva KS, JU Apoteke Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja, te predstavnici strukovnih ljekarskih, farmaceutskih i stomatoloških komora, udruženja sestara i tehničara u Kantonu i Federaciji BiH i nevladinih udruženja.

 

 

 

 

Ceremonija primopredaje na Projektu opremanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo medicinskom opremom

Dana 5. decembra 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo – lokalitet Hadžići” medicinskom opremom. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama lokaliteta Hadžići, su prisustovali prvi sekretar u ekonomskom odjelu Ambasade Japana u BiH Kunihiko Yasuda, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj, načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović i direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Mithat Kurtović.

 

U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte (GAGP), Vlada Japana je dodijelila iznos od 25.871 eura (50.599,28 KM) Zavodu za nabavku novog ultrazvučnog aparata. U direktne korisnike projekta se ubraja oko 14.000 pacijentica na godišnjem nivou koji imaju potrebu za ultrazvučnim pretragama.

Vlada Japana pridaje značaj unaprijeđenju sektora primarne zdravstvene zaštite u BiH. Od 1996. godine, u okviru GAGP granta Vlada Japana je podržala oko 30 projekata u ovom sektoru širom zemlje.

Ultrazvučni aparat za Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

Dana 17. novembra 2016. godine, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo dobio je savremeni ultrazvučni aparat za rano otkrivanje karcinoma dojke koji će umnogome doprinijeti kvaliteti rada te ustanove. Direktor Zavoda Midhat Kurtović kazao je novinarima da je u periodu 2002. - 2008. godina urađeno oko 29.000 mamografskih snimaka od toga dosta ultrazvučnih pregleda, dok je samo u 2015. godini zabilježeno 10.000 utrazvučnih pregleda.
- Ova bolest je u porastu, a samo na ovom lokalitetu (prostorije Zavoda u Josipa Vancaša) prošle godine registrirano je oko 800 novih slučajeva promjena na dojci koji su kasnije adekvatno zbrinuti - kazao je.

Svjestan je, kaže, da je za svaku ženu ali i za njenu obitelj šok kad dođe na prvi pregled nakon što se uoče promjene na dojci, ali je važno uočitih ih pravovremeno. - Rana detekcija je vrlo bitna. Svim ženama preporučam da u slučaju bilo kakve promjene na dojci, posjete ginekologa. Prvi korak je samopregled, a potom slijedi stručni tretman.

Aparate za ultrazvučni pregled, poput ovog kojeg smo danas dobili, imamo na sedam našim lokalitetima - naglasio je. U Zavodu za zaštitu žena i materinstva KS osim ženama s područja ovog kantona pružaju usluge i ženama iz drugih kantona, a otvoren je i za sve žene iz BiH i šire. Današnja donacija je osigurana zahvaljujući angažmanu Udruženja "Most povjerenja", Ambasade Kuvajta u BiH i bh. ambasade u toj državi. "Most povjerenja" je humanirarna organizacija koja sakuplja pomoć u Kuvajtu za narod u BiH, prema potrebama.

Glavna aktivnost im je pomoć jetimima (siročad), a u BiH ih ima oko pet hiljada kojima daju mjesečne stipendije. Ambasador BiH u Kuvajtu Mehmed Halilović kaže da je vrijednost aparata oko 70.000 KM te ističe značajnu ukupnu suradnju dvije države koja je raznovrsna i kvalitetna.

Donacija ultrazvučnog aparata vlade Japana J.U.Zavod za zdravstvenu zastitu žena i materinstava Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići.

Dana 9 marta 2016 godine vlada Japana dodjelila je sredstva za Projekat nabavke medicinske opreme za J.U.Zavod za zdravstvenu zastitu žena i materinstava Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići. Ambasador Japana u BiH Kazuya Ogawa je istog dana, u prisustvu gđe Ademaj, Ministrice zdravstva Kantona Sarajevo, potpisao Ugovore sa direktorom Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo.Svrha Projekta je opremanje Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići radi unaprijeđenja primarne ginekološke zdravstvene zaštite putem nabavke ultrazvučnog aparata.