Plan javnih nabavki za 2016 godinu

Direktni postupci 2016 god.

Otvoreni postupci za 2016 godinu

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

Pregovarački postupak

Konkurentski postupci