Otvaranje sale za PFP, Lokalitet: Saraj polje

 

 

Slika: HIPP-ov asortiman.JPG Slika: Izjava dir.Zavoda za KTVSA.JPG Slika: Ministar,dir.Zavoda,dir.DZ Sarajevo.JPG Slika: Ministar MZ i dir  Zavoda.JPG Slika: Predstavnici HIPP-a.JPG Slika: cestitke.JPG Slika: dir. Bayer d.o.o.Sarajevo i dir.Zavoda.JPG Slika: dir.DZ Novi Grad,dir.Zavoda.JPG Slika: dir.DZ Omer Maslic,Glavna sestra Zavoda.JPG Slika: dir.DZ Omer Maslic,dir.DZ Sarajevo,dir.Zavoda,dir.DZ Vrazova.JPG Slika: dir.DZ Sarajevo,dir.Zavoda,dir.DZ Vrazova.JPG Slika: dr.mr.Jelic,Glavna sestra Zavoda,sef EFS-a,dr.Alma Kadic.JPG Slika: gosti.JPG Slika: ispracaj gostiju I.JPG Slika: ispracaj gostiju II.JPG Slika: ispracaj gostiju III.JPG Slika: izjava Ministra MZ KTVSA.JPG Slika: izjava Ministra za printane medije.JPG Slika: izjava za KTVSA Glavne sestre lokaliteta.JPG Slika: obilazak lokaliteta I.JPG Slika: pokloni  HIPP-a za goste.JPG Slika: pokloni HIPP-a za goste I.JPG Slika: predstavnici Bosnalijeka.JPG Slika: pripreme za presjecanje vrpce.JPG Slika: razgovor dir.Zavoda sa Ministrom.JPG Slika: sef APS i sef EFS Zavoda.JPG Slika: svecano presjecanje vrpce.JPG Slika: upoznavanje sa lokalitetom.JPG