Lokalitet NDC-Otoka

 

 

Slika: 5.Kartoteka I.jpg Slika: 6.Kartoteka gdje se vrse narudzbe pacijentica.jpg Slika: 7.Cekaonica II.jpg Slika: 8.Jedna od ginekoloskih ordinacija na lokalitetu NDC-Otoka.jpg Slika: 9.Ordinacija za ginekologiju.jpg Slika: 10.Cekaonica ispred operacionog bloka.jpg Slika: 11.Ambulanta operacionog bloka I.jpg Slika: 12.Ambulanta operacionog bloka II.jpg Slika: 13.Ambulanta operacionog bloka III.jpg Slika: 14.Ambulanta operacionog bloka IV.jpg Slika: 15.CTG aparat u ambulanti za trudnice.jpg Slika: 16.Mali portabl UZ-color dopler u operacionom bloku.jpg Slika: 17.Mamomat S 1000.jpg Slika: 18.Cekaonica I.jpg Slika: 19.Kabinet za UZ dijagnostiku I.jpg Slika: 20.Kabinet za UZ dijagnostiku II.jpg Slika: 21.UZ aparat u ambulanti za trudnice.jpg Slika: 22.Ulaz u salu za psihofizicku pripremu trudnica.jpg Slika: 23.Sala za psihofizicku pripremu trudnica I.jpg Slika: 24.Sala za psihofizicku pripremu trudnica II.jpg Slika: 25.Sala za psihofizicku pripremu trudnica III.jpg Slika: 26.Mala cekaonica za sistematske preglede.jpg