Lokalitet Hadzici

 

 

Slika: 1.Lokalitet Hadzici.jpg Slika: 2.Ulaz u lokalitet Hadzici(I sprat).JPG Slika: 5.Kartoteka.JPG Slika: 6.Cekaonica za trudnice.JPG Slika: 7.Cekaonica za ginekologiju.jpg Slika: 8.Ambulanta za intervencije.jpg Slika: 9.Ambulanta za trudnice.JPG Slika: 10.Ambulanta za ginekologiju.jpg Slika: 11.Kabinet za UZ dijagnostiku.jpg