Lokalitet Centar

 

 

Slika: 1.Lokalitet Centar-Upravna zgrada.jpg Slika: 2.Ulaz u lokalitet Centar.JPG Slika: 5.Glavna kartoteka-cekaonica I.JPG Slika: 6.Cekaonica sa kartotekom.JPG Slika: 7.Ambulanta.JPG Slika: 8.Ambulanta za ginekologiju.JPG Slika: 9.Ambulanta za trudnice-snimanje CTG.JPG Slika: 10.Cekaonica.JPG Slika: 11.Cekaonica I.JPG Slika: 12.Cekaonica II.JPG Slika: 13.Jedna od ginekoloskih ordinacija.JPG Slika: 14.Ginekoloska ambulanta za reproduktivno zdravlje.JPG Slika: 15.Kabinet za UZ dijagnostiku.JPG Slika: 16.Ulaz u salu za psihofizicku pripremu trudnica.JPG Slika: 17.Sala za psihofizicku pripremu trudnica I.JPG Slika: 18.Sala za psihofizicku pripremu trudnica.JPG Slika: 19.Cekaonica za mamografiju III.JPG Slika: 20.Kabinet za UZ dijagnostiku dojke.JPG Slika: 21.Kabinet za ocitavanje mamografskih snimaka i denzitometrije(osteoporoza).JPG Slika: 22.Mamomat M 300.JPG Slika: 23.Ljekarska soba.JPG Slika: 24.Sala za sastnke-Centar.JPG Slika: 25.Dnevni boravak za osoblje Zavoda.JPG