Citoloska sluzba

 

 

Slika: 1.Odgovorni ljekar citoloske sluzbe, ljekar specijalista klinicki citolog: Dr.Goralija Belma.JPG Slika: 3.Dr.Jasminka Cehajic,ginekolog-citolog.jpg Slika: 5.Aparat za automatsko bojenje preparata.jpg Slika: 6.Skrinerke u citoloskoj sluzbi.jpg Slika: Skrinerke u citoloskoj sluzbi I.JPG