Odluka o pokretanju Pregovaračkog postupka 10-01/16

Odluka o izboru Pregovaračkog postupka 10-01/16

Tenderska dokumentacija Pregovaračkog postupka 10-01/16

Odluka o rezultatima kvalifikacije i početnih ponuda u pregovračkom postupku bez objave obavještenja