O  B  A  V  I  J  E  S  T
ZA PACIJENTE

Poštovane pacijentice,

Molimo Vas da u ovoj vanrednoj situaciji izazvanoj širenjem COVID-19 virusa poštujete  nova pravila ponašanja u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo koja su u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo:

  • Otkazuju se redovni, ranije zakazani pregledi;
  • Primaju se samo hitni slučajevi i trudnice;

Trijaža pacijenata se obavlja na ulazu u Zavod ili u Trijažnom punktu pripadajućeg Doma zdravlja, gdje se pri ulasku mjeri temperatura bezkontaktnim termometrom, te uzimaju epidmiološki podaci. 
U slučaju povišene temperature i pozitivnih epidemioloških podataka,  molimo Vas da slijedite upute zdravstvenog osoblja i ljekara koji će Vam biti na raspolaganju.

Za sve informacije i konsultacije prije dolaska možete kontaktirati putem telefona koje možete naći na Web stranici  Zavoda, za svaki Lokalitet Zavoda.

Molimo pacijente da ne dolaze na preglede ukoliko imaju simptome infekcije disajnih puteva, temperaturu, kašalj, grlobolju ili imaju određen bilo kakav vid samoizalacije ili su bili u kontaktu sa osobama koje imaju potvrđenu infekciju virusom COVID-19.

Molimo Vas za strpljenje i saradnju jer su sve poduzete mjere u cilju zaštite Vašeg i našeg zdravlja.

                                                                   JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
                                                              ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO